admin

Ogłoszenie o naborze wniosków

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20.03.2023 r., na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023 zostały opublikowane:

1)     Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach trzech następujących interwencji pszczelarskich:

  •   I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
  •   I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
  •   I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. włącznie.

 

2)     Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie stosowania Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 wraz z załącznikami.

Regulamin naboru wniosków (…) określa szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach naborów w roku pszczelarskim 2023, w odniesieniu do ww. interwencji w sektorze pszczelarskim.

Regulamin naboru wniosków (…) został opracowany na podstawie zapisów: Wytycznych podstawowych w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 z dnia 15 marca 2023 r. oraz Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim z dnia 15 marca 2023 r., opublikowanych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Święto Św. Ambrożego

Dzień dobry,
Uprzejmie informuję, że związek nasz planuje zorganizować pielgrzymkę do Częstochowy na obchody Święta Św. Ambrożego w dniach 5 – 7 grudnia 2022 r.
W pierwszej kolejności wyjazd zaplanowany jest dla pszczelarzy zapisanych do PKZP w Bydgoszczy.
Pszczelarzowi może towarzyszyć 1 osoba. Koszt transportu dla pszczelarza + 1 osoby wynosi: 85 zł/osobę.
Koszt transportu dla osób nie będących w szeregach naszej organizacji wynosi: 170 zł/osobę.
Ceny transportu wyliczone są dla autokaru na 50 osób. Koszty transportu wzrosną, jeśli będzie mniej osób zainteresowanych wyjazdem.
 
Istnieje możliwość wynajęcia busa dla 22 osób. Koszt transportu dla pszczelarza + 1 osoby wynosi: 100 zł/osobę.
Koszt transportu dla osób spoza naszego związku wynosi: 200 zł/osobę.
 
Jednocześnie informuję, że koszty pobytu w Domu Pszczelarza i wyżywienie pokrywają pszczelarze we własnym zakresie.
 
 Poniżej podaję cennik pokojów w Domu Pszczelarza przy ul. Wyszyńskiego 1/31 w Częstochowie:
 2-osobowy z łazienką – 140 zł/ pokój,
 4 -osobowy z umywalką – 30 zł/osobę,
 3-osobowy z łazienką – 150 zł/pokój,
 4-osobowy z prysznicem – 140 zł/pokój,
 4-osobowy z łazienką – 180 zł/pokój,
 6-osobowy z łazienką – 210 zł/pokój.
 
Zgłoszenia do biura PKZP w Bydgoszczy prosimy przesyłać do 31 października 2022 r.
numer telefonu: 664 73 60 02,
Termin wpłaty należności na konto PKZP – do 15 listopada 2022 r.
numer konta bankowego: 86 2030 0045 1110 0000 0047 4730.

Pszczelarz roku

W dniu 20. października 2022 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłoszono wyniki VIII Ogólnopolskiego Konkursu „Pszczelarz Roku 2022”.
Duży sukces odniósł pszczelarz Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy, członek Koła Pszczelarzy w Gminie Sośno, Pan Paweł Biskupiak, w kategorii:
– pszczelarz współpracujący z rolnikiem II miejsce;
– wyróżnienie za miód gryczany.
Ponadto, wręczono legitymacje dotychczasowym uczestnikom poprzednich edycji z naszego Związku, Kolegom Tomaszowi Paul oraz Sławomirowi Wnuk.

GRATULUJEMY!

XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza.

W dniach 23. – 25.09.2022 r. w Białymstoku odbędą się XXXVIII Ogólnopolskie

Dni Pszczelarza. Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy podjął się organizacji wyjazdu

na tę uroczystość. Wstępnie zaplanowaliśmy wyjazd w dniu 23.09.2022 r. o godz. 12.00,

powrót 25.09.2022 r. o godz. 16.00, po uroczystym zamknięciu Ogólnopolskich Dni

Pszczelarzy w Białymstoku.

Wstępny koszt wyżywienia i noclegów to 400,00 zł.

Istnieje możliwość zwiedzenia Muzeum Pałacu Branickich, o tym zadecydują uczestnicy.

Zgłoszenia chętnych prosimy przesyłać na adres Pomorsko-Kujawskiego Związku

Pszczelarzy do dnia 10.07.2022 r., a o szczegółach powiadomimy Prezesów Kół.

W przypadku zbyt małej ilość uczestników, wyjazd nie dojdzie do skutku.

W załączeniu program uroczystości.