Kurs Rzeczoznawca chorób pszczół

W nawiązaniu do informacji na temat realizowanych kursów Zarząd PZP zaprasza pszczelarzy na kurs Rzeczoznawca chorób pszczół, który pozwoli nabyć dodatkowe umiejętności i uprawnienia wykraczające poza program nauczania w zawodzie pszczelarz. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają certyfikat. W programie: umiejętności rozpoznawania objawów klinicznych chorób, stawianie właściwej diagnozy, likwidacja jednostki chorobowej.

 

Termin kursu: 12-15 lipca 2023 r.

 

Miejsce: Dom Pszczelarza PZP, Kamianna 29, 33-336 Łabowa

 

Cena kursu: 830 zł (kwota pokrywa noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i materiały szkoleniowe)

 

Pierwszeństwo w kursie mają członkowie Polskiego Związku Pszczelarskiego. Ilość miejsc ograniczona.

 

O kwalifikacji na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i dokonana wpłata.

 

 

Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 30 czerwca 2023 r.

 

– e-mail do przesłania formularza zgłoszeniowego: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl

 

– numer konta do dokonania wpłaty: 18 8811 0006 0003 0310 0912 0250.

 

W załączeniu formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną RODO – obie części należy podpisać, zeskanować i przesłać na wskazany wyżej adres e-mail. Oryginał formularza wraz z klauzulą należy przywieźć ze sobą do Domu Pszczelarza w Kamiannej po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs.

 

W załączeniu także Harmonogram zajęć.

 

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc (ilość miejsc ograniczona) Polski Związek Pszczelarski przeprowadzi kolejny kurs pod koniec sierpnia.

 

 

Przy okazji pragniemy poinformować, że w przygotowaniu jest 3-dniowy kurs „Inseminacja jako narzędzie w hodowli matek pszczelich”. Szczegółowe informacje zostaną podane po 15 czerwca br.