PROGRAM OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI

Pomorsko –  Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie w programie „ Ochrona bioróżnorodności poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Beneficjentami końcowymi programu są osoby fizyczne / pszczelarze

 i kandydaci na pszczelarzy / zamieszkali na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. 

Łączny koszt zakupu pszczół i uli przekazanych jednemu beneficjentowi 

nie może być większy niż  3000 zł, a koszt jednej rodziny –  600 zł.

Beneficjent końcowy może maksymalnie otrzymać do 5 rodzin pszczelich. 

W projekcie mogą uczestniczyć osoby posiadające 9 i mniej rodzin pszczelich. Otrzymane rodziny razem z własnymi nie mogą przekroczyć 10 szt.

/ osoba, która  ma od zera do pięciu rodzin – może otrzymać 5 rodzin, 

osoba, która posiada siedem rodzin –  może otrzymać maksymalnie 3 rodziny /.

Jednym z kryteriów naboru beneficjentów  końcowych posiadających rodziny pszczele będzie brany pod uwagę stan rodzin pszczelich na dzień 31.12.2022 r.

Przeprowadzenie wyboru beneficjentów końcowych na podstawie obiektywnych kryteriów dokona Zarząd Pomorsko – Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy ze  zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie przez nich w możliwie maksymalnym stopniu właściwej opieki nad pszczołami i ich dobrostanem.

PKZP w Bydgoszczy 100 % otrzymanych środków przeznaczy dla kandydatów 

z terenu działania naszych kół pszczelarzy .

W pierwszej kolejności pomoc otrzymają członkowie naszej organizacji. Kandydaci przed otrzymaniem pszczół muszą odbyć 16 godz. szkolenie w zakresie chowu i hodowli pszczół zakończone egzaminem / na koszt związku. /

Termin naboru wniosków od dnia 08.05.2023 do dnia 25.05.2023 r.  formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail  pkzp.bydgoszcz@interia.pl 

Koordynatorem projektu ze strony PKZP jest Jacek Paul   

Telefon  605098885

Adres e-mail  – paul@lanwik.pl

Karta zgłoszenia do programu ochrona bioróżnorodności

Imię i nazwisko

    

Adres zamieszkania

 

Numer pesel

 

Nr telefonu

 

Adres e-mail

 

Ilość posiadanych rodzin pszczelich

na 31.12.2022 zaświadczenie Pow. Lek. Wet. 

 

O ile rodzin wnioskuje

 

Adres pasieki

 

jestem /będę / członkiem 

Koła Pszczelarzy w