KUJAWSKO-POMORSKIE MIODOWE LATOZARZECZEWO – 6 SIERPNIA 2023

Program targów:

9:00 – 9:30 Występ artystyczny – zespół MEDIC RETRO
9:30 – 10:00 Oficjalne otwarcie targów, powitanie gości, wręczenie odznaczeń.
10:00 – 14:00 Konferencja „Gospodarka pasieczna – innowacyjna i w zgodzie z naturą”
14:00 – 14:15 Występ artystyczny – Zespół „CZERWONE RÓŻE” z Bądkowa
14:15 – 14:45 Podsumowanie konkursów „Miód sezonu”, „Najlepsza ekspozycja targowa”,
„Miodowe specjały”
14:45 – 15:15 Występ artystyczny – Elżbieta Figas (CZERWONE RÓŻE)
16:00 – zakończenie targów

Ponadto w programie na terenie parku:
– kiermasze i degustacje – miody, produkty pszczele, sprzęt pszczelarski, żywność regionalna,
rękodzieło
– zajęcia warsztatowe z wyrobu kosmetyków domowych na bazie produktów pszczelich,
– pokaz odwirowywania miodu (między 11:00 a 12:00)
– prezentacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich
– atrakcje dla dzieci

Targi pt. „Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato” – XIII edycja odbędą się 06.08.2023 roku
w Zarzeczewie, na terenie siedziby Oddziału KPODR
Organizatorem targów pt. „Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato” jest: KPODR w
Minikowie Oddział w Zarzeczewie i Regionalny Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
we Włocławku.
Program targów obejmuje: prezentację wystawców, konferencję dla pszczelarzy,
konsultacje, warsztaty, pokazy, konkursy.
Celem targów jest promocja miodu i produktów pszczelich, popularyzacja pszczelarstwa i
prozdrowotnych właściwości produktów pszczelich, popularyzacja wśród pszczelarzy
innowacyjnych i prośrodowiskowych metod prowadzenia gospodarki pasiecznej, integracja i
wymiana doświadczeń wśród pszczelarzy.