Ogłoszenie o naborze wniosków

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20.03.2023 r., na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023 zostały opublikowane:

1)     Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach trzech następujących interwencji pszczelarskich:

  •   I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
  •   I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
  •   I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. włącznie.

 

2)     Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie stosowania Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 wraz z załącznikami.

Regulamin naboru wniosków (…) określa szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach naborów w roku pszczelarskim 2023, w odniesieniu do ww. interwencji w sektorze pszczelarskim.

Regulamin naboru wniosków (…) został opracowany na podstawie zapisów: Wytycznych podstawowych w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 z dnia 15 marca 2023 r. oraz Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim z dnia 15 marca 2023 r., opublikowanych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.