Uncategorized

Święto Św. Ambrożego

Dzień dobry,
Uprzejmie informuję, że związek nasz planuje zorganizować pielgrzymkę do Częstochowy na obchody Święta Św. Ambrożego w dniach 5 – 7 grudnia 2022 r.
W pierwszej kolejności wyjazd zaplanowany jest dla pszczelarzy zapisanych do PKZP w Bydgoszczy.
Pszczelarzowi może towarzyszyć 1 osoba. Koszt transportu dla pszczelarza + 1 osoby wynosi: 85 zł/osobę.
Koszt transportu dla osób nie będących w szeregach naszej organizacji wynosi: 170 zł/osobę.
Ceny transportu wyliczone są dla autokaru na 50 osób. Koszty transportu wzrosną, jeśli będzie mniej osób zainteresowanych wyjazdem.
 
Istnieje możliwość wynajęcia busa dla 22 osób. Koszt transportu dla pszczelarza + 1 osoby wynosi: 100 zł/osobę.
Koszt transportu dla osób spoza naszego związku wynosi: 200 zł/osobę.
 
Jednocześnie informuję, że koszty pobytu w Domu Pszczelarza i wyżywienie pokrywają pszczelarze we własnym zakresie.
 
 Poniżej podaję cennik pokojów w Domu Pszczelarza przy ul. Wyszyńskiego 1/31 w Częstochowie:
 2-osobowy z łazienką – 140 zł/ pokój,
 4 -osobowy z umywalką – 30 zł/osobę,
 3-osobowy z łazienką – 150 zł/pokój,
 4-osobowy z prysznicem – 140 zł/pokój,
 4-osobowy z łazienką – 180 zł/pokój,
 6-osobowy z łazienką – 210 zł/pokój.
 
Zgłoszenia do biura PKZP w Bydgoszczy prosimy przesyłać do 31 października 2022 r.
numer telefonu: 664 73 60 02,
Termin wpłaty należności na konto PKZP – do 15 listopada 2022 r.
numer konta bankowego: 86 2030 0045 1110 0000 0047 4730.

Pszczelarz roku

W dniu 20. października 2022 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłoszono wyniki VIII Ogólnopolskiego Konkursu „Pszczelarz Roku 2022”.
Duży sukces odniósł pszczelarz Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy, członek Koła Pszczelarzy w Gminie Sośno, Pan Paweł Biskupiak, w kategorii:
– pszczelarz współpracujący z rolnikiem II miejsce;
– wyróżnienie za miód gryczany.
Ponadto, wręczono legitymacje dotychczasowym uczestnikom poprzednich edycji z naszego Związku, Kolegom Tomaszowi Paul oraz Sławomirowi Wnuk.

GRATULUJEMY!

XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza.

W dniach 23. – 25.09.2022 r. w Białymstoku odbędą się XXXVIII Ogólnopolskie

Dni Pszczelarza. Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy podjął się organizacji wyjazdu

na tę uroczystość. Wstępnie zaplanowaliśmy wyjazd w dniu 23.09.2022 r. o godz. 12.00,

powrót 25.09.2022 r. o godz. 16.00, po uroczystym zamknięciu Ogólnopolskich Dni

Pszczelarzy w Białymstoku.

Wstępny koszt wyżywienia i noclegów to 400,00 zł.

Istnieje możliwość zwiedzenia Muzeum Pałacu Branickich, o tym zadecydują uczestnicy.

Zgłoszenia chętnych prosimy przesyłać na adres Pomorsko-Kujawskiego Związku

Pszczelarzy do dnia 10.07.2022 r., a o szczegółach powiadomimy Prezesów Kół.

W przypadku zbyt małej ilość uczestników, wyjazd nie dojdzie do skutku.

W załączeniu program uroczystości.

WYJAZD PSZCZELARZY DO MEDIOLANU, TURYNU I WENECJI 8-16/10/2022

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. i jego Prezes Irek Gołaski
oraz
Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie i jego Prezes Zbyszek Wach
Zapraszają na wspólnie organizowaną wycieczkę
do Mediolanu, Turynu i Wenecji w terminie: 8-16.10.2022.
Zaproszenie kierowane jest nie tylko do pszczelarzy ale i do osób, które lubią miód
i produkty pszczele.
Szczegóły w programach dołączonych do pliku.
Współorganizator.

Ankieta Coloss badanie strat rodzin pszczelich 2021/2022

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w ankiecie Coloss z SGGW w Warszawie. Bardzo proszę o udostępnianie informacji.

Celem ankiety jest zebranie jak największej ilości informacji o zimowli pszczół w Polsce i przygotowaniu rodzin do zimy. Dzięki zaangażowaniu pszczelarzy na całym świecie, można analizować jak różne czynniki związane z prowadzeniem pasieki (np. stosowane metody zwalczania lub monitoringu warrozy, korzystanie z pożytków pszczelich, wymiana matek pszczelich itd.) wpływają na wysokość strat zimowych. Dodatkowo uzyskane odpowiedzi pomagają szacować straty rodzin pszczelich w poszczególnych regionach i latach.

 

Poniżej link do ankiety on-line:

https://bit.ly/3qdROiD  

 

Załączam także ankietę w formacie  .pdf, aby można było łatwiej zapoznać się z jej treścią, a także wydrukować, wypełnić i wysłać do SGGW w formie papierowej lub mailem (adres w nagłówku ankiety).

Przypomnienie o upływającym terminie składania wniosków

Zwracamy się z gorącą prośbą o przypomnienie pszczelarzom, iż z dniem 31 maja 2022 r. upływa termin składania wniosków o pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku, ubiegający się o dofinasowanie muszą spełnić dwa warunki:

 

1/ mieć pasiekę wpisaną do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii,

2/ posiadać numer w ewidencji producentów, który nadawany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Jeżeli hodowca nie jest zarejestrowany w Agencji, a chce ubiegać się o takie wsparcie, powinien wystąpić o nadanie numeru najpóźniej w dniu składania w ARiMR wniosku o pomoc.

 

Polski Związek Pszczelarski przypomina, że wniosek wraz załącznikami należy złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście lub przez pełnomocnika. Można go także wysłać listem poleconym lub nadać przez skrzynkę ePUAPDo formularza wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o ilości posiadanych pni pszczelich, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a w przypadku jego braku – wypełniony i podpisany wniosek o taki wpis, a także informację o otrzymanej pomocy de minimis.

 

W załączeniu do niniejszej wiadomości znajduje się wniosek w formacie Excel oraz w formacie PDF (do wyboru) oraz instrukcja wypełniania wniosku.