Przedstawiciele Kół Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy brali udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasną Górę, w dniach 5-7.12.2022 r.

Kola Pszczelarzy w Tucholi w dniu 11.12.2022 r. zorganizowali Spotkanie Oplatkowe, poprzedzone Msza Swieta. W spotkaniu tym wzial udzial czlonek Zarzadu Pomorsko-Kujawskiego Zwiazku Pszczelarzy Zbigniew Slabecki.