XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza.

W dniach 23. – 25.09.2022 r. w Białymstoku odbędą się XXXVIII Ogólnopolskie

Dni Pszczelarza. Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy podjął się organizacji wyjazdu

na tę uroczystość. Wstępnie zaplanowaliśmy wyjazd w dniu 23.09.2022 r. o godz. 12.00,

powrót 25.09.2022 r. o godz. 16.00, po uroczystym zamknięciu Ogólnopolskich Dni

Pszczelarzy w Białymstoku.

Wstępny koszt wyżywienia i noclegów to 400,00 zł.

Istnieje możliwość zwiedzenia Muzeum Pałacu Branickich, o tym zadecydują uczestnicy.

Zgłoszenia chętnych prosimy przesyłać na adres Pomorsko-Kujawskiego Związku

Pszczelarzy do dnia 10.07.2022 r., a o szczegółach powiadomimy Prezesów Kół.

W przypadku zbyt małej ilość uczestników, wyjazd nie dojdzie do skutku.

W załączeniu program uroczystości.