Raport z badań PKZP w Bydgoszczy w projekcie „Poprawa jakości wosku pszczelego i węzy na krajowym rynku”.