Ankieta Coloss badanie strat rodzin pszczelich 2021/2022

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w ankiecie Coloss z SGGW w Warszawie. Bardzo proszę o udostępnianie informacji.

Celem ankiety jest zebranie jak największej ilości informacji o zimowli pszczół w Polsce i przygotowaniu rodzin do zimy. Dzięki zaangażowaniu pszczelarzy na całym świecie, można analizować jak różne czynniki związane z prowadzeniem pasieki (np. stosowane metody zwalczania lub monitoringu warrozy, korzystanie z pożytków pszczelich, wymiana matek pszczelich itd.) wpływają na wysokość strat zimowych. Dodatkowo uzyskane odpowiedzi pomagają szacować straty rodzin pszczelich w poszczególnych regionach i latach.

 

Poniżej link do ankiety on-line:

https://bit.ly/3qdROiD  

 

Załączam także ankietę w formacie  .pdf, aby można było łatwiej zapoznać się z jej treścią, a także wydrukować, wypełnić i wysłać do SGGW w formie papierowej lub mailem (adres w nagłówku ankiety).