Ochrona bioróżnorodności poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniach: 11 maja 2022 r. do 25 maja 2022 r.
rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń osób zainteresowanych programem
„Ochrona bioróżnorodności poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej na
terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.
Karta zgłoszenia do programu znajduje się na naszej stronie internetowej.
Wypełnioną kartę zgłoszenia i ewentualne zaświadczenie Powiatowego Lekarza
Weterynarii o ilości posiadanych rodzin na 31. 12. 2021 r. prosimy przesłać
mailem do biura PKZP w Bydgoszczy na adres: pkzp.bydgoszcz@interia.pl
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia przesłane przed 11 maja br. nie będą
honorowane.

Karta zgłoszenia do programu ochrona bioróżnorodności

Imię i nazwisko                                                                                  
Adres zamieszkania 
Numer pesel 
Nr telefonu 
Adres e-mail 

Ilość posiadanych rodzin pszczelich

na 31.12.2021, załącznik Nr 8 

lub zaświadczenie Pow. Lek. Wet. 

 
O ile rodzin wnioskuje 
Adres pasieki