Sprzęt pszczelarski – program ochrona Bio 2022

Informuję, że od dnia 16 marca 2022 r. mogą Państwo dokonywać zakupów sprzętu pszczelarskiego i urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.
Jednocześnie poniżej przesyłam ogólną informację nt. możliwości otrzymania uli wraz z rodzinami pszczelimi dla "małych" pszczelarzy i osób zainteresowanych założeniem pasieki. Po podpisaniu stosownych dokumentów pomiędzy naszym związkiem a WFOŚ i GW w Toruniu, otrzymają Państwo szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie.

    Pomorsko Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie w programie  „Ochrona bioróżnorodności poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego” .

    Beneficjentami końcowymi programu są osoby fizyczne / pszczelarze i kandydaci na pszczelarzy / zamieszkali na terenie naszego województwa. Łączny koszt zakupu pszczół i uli przekazanych jednemu beneficjentowi nie może być większy niż 3000 zł. a koszt jednej rodziny 600 zł. 

Beneficjent końcowy może maksymalnie otrzymać do 5 rodzin pszczelich. 

W projekcie mogą uczestniczyć osoby posiadające 9 i mniej rodzin pszczelich. 

Otrzymane rodziny razem z własnymi nie mogą przekroczyć 10 szt. / osoba, która  ma od zera do pięciu rodzin może otrzymać 5 rodzin, kto na siedem rodzin może otrzymać maksymalnie 3 rodziny / . Jednym z kryteriów naboru beneficjentów  końcowych posiadających rodziny pszczele będzie brany pod uwagę stan rodzin pszczelich podanych do załącznika nr. 8  na dzień 30 września 2021 r.

Przeprowadzenie wyboru beneficjentów końcowych na podstawie obiektywnych kryteriów dokona zarząd Związku ze  zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie przez nich w możliwie maksymalnym stopniu właściwej opieki nad pszczołami i ich dobrostanem.

    PKZP w Bydgoszczy 90 % otrzymanych środków przeznaczy dla kandydatów z terenu działania naszych kół pszczelarskich  a 10 % dla pozostałych kandydatów. 

W pierwszej kolejności pomoc otrzymają członkowie naszej organizacji. 

Kandydaci przed otrzymaniem pszczół muszą odbyć 16 godz. szkolenie w zakresie chowu i hodowli pszczół, zakończone egzaminem / na koszt związku /.

Termin naboru wniosków i formularz zgłoszeniowy zostanie podany na stronie związku po podpisaniu umowy z WFOŚiGW w Toruniu.  

 

Koordynatorem projektu ze strony PKZP jest Jacek Paul   

Telefon  605.098.885

Adres e-mail  – paul@lanwik.pl

Karta zgłoszenia do programu ochrona bioróżnorodności

Imię i nazwisko                                                                                  
Adres zamieszkania 
Numer pesel 
Nr telefonu 
Adres e-mail 

Ilość posiadanych rodzin pszczelich

na 31.12.2021, załącznik Nr 8 

lub zaświadczenie Pow. Lek. Wet. 

 
O ile rodzin wnioskuje 
Adres pasieki